Wiatrometr.pl

Baza wiedzy

Prognoza produkcji energii elektrycznej

 

Panel do wyliczania prognoz produkcji energii elektrycznej

Część systemu, dedykowana wyliczaniu prognoz produkcji energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe, znajduje się pod guzikiem "Dobór turbiny" w menu głównym. 

Panel umożliwi sporządzanie prognoz na podstawie zarówno danych modelowych, zakupionych w ramach usługi "Prognoza prędkości wiatru" oraz danych z rzeczywistych pomiarów, które zostały załadowane do systemu w ramach usługi "Obsługa rocznego pomiaru". Wyliczeń można dokonywać dla turbin wiatrowych z bazy WIATROMETR.PL oraz dla elektrowni wiatrowych wprowadzonych do systemu przez użytkownika. Do panelu ma dostęp każdy użytkownik, który w danej chwili posiada co najmniej jedną aktywna usługę. 


 

Obsługa panelu

Po wybraniu opcji "Dobór turbiny" z menu głównego, pojawi Ci się następujący widok:

Obszar zaznaczony na powyższym rysunku na czerwono wyświetla się tylko dla użytkowników, którzy mają w danej chwili aktywne dwa rodzaje usług tj. usługę/usługi "Prognoza prędkości wiatru" oraz usługę/usługi "Obsługa rocznego pomiaru". W takim wypadku należy najpierw wybrać, na podstawie których danych ma być przygotowana prognoza. W przypadku użytkowników, którzy posiadają tylko jedną aktywną usługę, pole wyboru rodzaju danych nie zostanie wyświetlone.

Następnym krokiem jest wybór lokalizacji i turbiny wiatrowej. Na liście lokalizacji zostaną wyświetlone ci wszystkie nawy Twoich miejsc, dla których posiadasz aktywny dany rodzaj usługi. Po wybraniu lokalizacji i turbiny, dla których chcesz sporządzić prognozę produkcji energii elektrycznej, naciśnij guzik "Wylicz". Po chwili zostanie ci przedstawiony wynik prognozy, który został szczegółowo omówiony poniżej.


 

Interpretacja wyniku prognozy

Przykładowy wynik prognozy wygląda następująco:

Wynik prognozy znajduje się w prawym dolnym rogu tabeli i jest zawsze prezentowany w kWh. Dla danych prędkości wiatru wyliczonych na podstawie modelu, prognoza dotyczy zawsze równego roku czasu tj. 8760 godzin. Wynik jej należy interpretować, jako roczną produkcję energii elektrycznej przez wybraną turbinę wiatrową. 

W przypadku danych otrzymanych z rzeczywistego pomiaru, prognoza zawsze jest wyliczana dla okresu, za jaki zostały do systemu załadowane dane z pomiaru. Wynik należy interpretować, że jest to ilość energii elektrycznej jaką wygenerowałaby turbina wiatrowa, gdyby środek wirnika znajdował się w miejscu umieszczenia czujnika prędkości wiatru. Zwróć uwagę na ilość godzin pomiarów, dla jakiego została wyliczona prognoza. Jest ona prezentowana pod tabelą pogrubioną czcionką. Jest to szczególnie ważne, gdy w realizowanych pomiarach wiatru robiłeś przerwy. Prognoza jest zawsze przygotowywana tylko dla okresów, w jakich faktycznie prowadziłeś pomiary.

Uwaga!

Tak jak już wielokrotnie wspomniano, prognozy są sporządzane na podstawie krzywej mocy turbiny. Część krzywych mocy jest mierzona przez producentów na zaciskach generatora umieszczonego na wierzy. W takim przypadku krzywa mocy, a tym samym prognoza produkcji wykonana na jej podstawie, nie uwzględniają strat na przewodach potrzebnych do dostarczenia energii elektrycznej do inwertera oraz strat na samym inwerterze. Musisz mieć tego świadomość, że w takim przypadku prognoza energii elektrycznej będzie w rzeczywistości nieznacznie mniejsza. 

W przypadku wpisania krzywej mocy turbiny na podstawie raportu z badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę certyfikującą, straty te są już najprawdopodobniej uwzględnione. W takich przypadkach najczęściej podany jest typ inwertera dla którego dokonano pomiaru. 


 

Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.