Wiatrometr.pl

Baza wiedzy

Energia wiatrowa w Polsce

 

Czy na mojej posesji wiatr wieje wystarczająco mocno, aby inwestycja w małą turbinę wiatrową miała sens? Jest to kluczowe pytanie, na które należy koniecznie poznać odpowiedź przed rozpoczęciem takiej inwestycji. Na terenie naszego kraju występują bardzo różne warunki wietrzności, od bardzo sprzyjających do wybitnie niekorzystnych, przy których elektrownia wiatrowa nigdy się nie zwróci. Budowa turbiny wiatrowej „w ciemno”, w oparciu o własne subiektywne odczucie, że „u mnie na pewno wieje”, prowadzi najczęściej do nieudanych inwestycji. Zasoby wiatru mogą różnić się znacząco na przestrzeni zaledwie kilku kilometrów, ponieważ lokalne ukształtowanie terenu, roślinność i zabudowania bardzo mocno wpływają na prędkość wiatru. Ich oddziaływanie jest szczególnie silne na małych wysokościach, na których są instalowane małe turbiny wiatrowe.

 

 

Mapy wietrzności Polski i modele meteorologiczne

Pierwszym krokiem do oszacowania zasobów wiatru w Twoim regionie może być mapa wietrzności Polski, którą pokazujemy na powyższym rysunku. Pokazuje ona ogólne zasoby wiatru występujące na danym terenie. Na jej podstawie możesz wstępnie stwierdzić czy na Twoim obszarze istnieją korzystne warunki do budowy elektrowni wiatrowej. W przypadku budowy małej elektrowni wiatrowej, zdecydowanie więcej informacji możesz uzyskać korzystając z oferowanej przez serwis WIATROMETR.PL usługi „Prognoza prędkości wiatru”. Posiada ona tę znaczącą przewagę nad mapą, że podaje dla danego obszaru rozkład prędkości wiatru. Dodatkowo na tej podstawie umożliwia dokonywanie wstępnych rocznych prognoz produkcji energii elektrycznej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie tej usługi klikając tu.

Niestety żadna z tych metod nie uwzględnia lokalnych uwarunkowań związanych z ukształtowaniem terenu, roślinnością oraz zabudową terenu. Wszystkie te przeszkody wpływają znacząco na prędkość wiatru na wysokościach umieszczania małych turbin wiatrowych. Dodatkowo modele i mapy bardzo źle sprawdzają się w terenach górzystych, gdzie znaczące różnice wiatru potrafią wystąpić w bardzo niewielkiej odległości.

 

Pomiar rzeczywistej prędkości wiatru

Najdokładniejszą metodą poznania prędkości wiatru w wybranej lokalizacji jest zdecydowanie bezpośredni pomiar. Wykonuje się go z użyciem sensora prędkości i kierunku wiatru oraz rejestratora, który w sposób ciągły zapisuje dane z czujników. Przyjęło się, że standardem zapisu danych na potrzeby budowy małych elektrowni wiatrowych jest średnia prędkość wiatru z każdej minuty. Na ich podstawie tworzy się rozkład prędkości wiatru (histogram), który obrazuje, przez jaki procent czasu wiatr wieje w danej lokalizacji z daną prędkością. Rozkład prędkości wiatru stanowi podstawę do wyliczenia rocznej produkcji energii elektrycznej w danej lokalizacji przez wybraną turbinę wiatrową. Roczna prognoza produkcji energii elektrycznej wyrażona w kWh jest najlepszym sposobem sprawdzenia czy dana turbina umieszczona na planowanej wysokości wyprodukuje wystarczającą ilość prądu, aby spełnić Twoje oczekiwania. Wartość ta pozwala też wyliczać czas zwrotu oraz rentowność całej inwestycji. Ceny podstawowych zestawów do przeprowadzenia takiego pomiaru zaczynają się już od około 800 zł.

Więcej informacji o urządzeniach do pomiaru prędkości i kierunku wiatru znajdziesz w naszym sklepie pod adresem: sklep.wiatrometr.pl.

Więcej informacji o analizie danych pomiarowych znajdziesz w opisie usługi „Obsługa rocznego pomiaru wiatru” oferowanej przez serwis WIATROMETR.PL.