Wiatrometr.pl

Baza wiedzy

Usługa "Prognoza prędkości wiatru"

 

Czego dowiem się kupując usługę „Prognoza prędkości wiatru”?

Dzięki tej usłudze dowiesz się:

- jaka jest średnia prędkość wiatru w wybranej przez Ciebie lokalizacji oraz jaki jest jej rozkład.

- jakie są dominujące kierunki wiatrów w Twojej lokalizacji.

- otrzymasz prognozę produkcji energii elektrycznej w kWh dla wybranych przez Ciebie elektrowni wiatrowych.


Filmik pokazujący w jaki sposób skorzystać z usługi "Prognoza Prędkości Wiatru".

Obejrzyj i przekonaj się, że w ciagu 4 minut sprawdzisz wstepnie dane wietrzności w wybranej lokalizacji.

 

 

 

Skąd pochodzą dane, z których korzysta usługa?

Dane, które są wykorzystywane w ramach usługi “Prognoza prędkości wiatru” pochodzą z obliczeń numerycznych wykonanych za pomocą modelu atmosfery. Dane, o rozdzielczości rzędu kilku stopni, są przeskalowywane do rozdzielczości wystarczającej na prowadzenie analizy wietrzności na poziomie lokalnym. Jako model atmosfery wykorzystywany jest system WRF (Weather Research and Forecasting System). Jest to mezoskalowy model prognostyczny opracowany w celach utylitarnych jak również do badań naukowych. Model jest wynikiem współpracy wielu amerykańskich instytucji, wśród których można wyróżnić: National Center for Atmospheric Research (NCAR), Air Force Weather Agency (AFWA), Naval Research Laboratory (NRL) National Oceanic and Atmospheric (NOAA).  Przygotowanie modelu dla potrzeb użytkowników serwisu Wiatrometr.pl wymagało długiego i bardzo skomplikowanego procesu jego kalibracji i walidacji przy uwzględnieniu rzeczywistych danych prędkości i kierunku wiatru. Dane te w znacznym stopniu uzyskiwaliśmy z zainstalowanych przez nas masztów pomiarowych. Cały proces, który doprowadził do powstania usługi, trwał ponad dwa lata.


 

Jaka jest dokładność prezentowanych danych?

Dokładność prezentowanych danych jest uzależniona od jednorodności terenu otaczającego wybrane przez użytkownika miejsce. W przypadku, gdy mamy do czynienia z terenami wybitnie rolniczymi, płaskimi bez lasów oraz zabudowy, to błąd danych jest mniejszy niż 10%. Bliskość zabudowań oraz lasów zmniejsza dokładność prezentowanych wyników. Dane modelowe są najmniej dokładne dla terenów o gęstej i wysokiej zabudowie miejskiej oraz terenów wysokogórskich.

W przypadku, gdy w pobliżu wybranej przez Ciebie lokalizacji znajdują się wymienione powyżej przeszkody terenowe, zalecamy przeprowadzenie rzeczywistego pomiaru prędkości i kierunku wiatru z użyciem rejestratora. Jest to jedyny rzetelny sposób poznania charakterystyki wietrzności na małej wysokości w takim terenie.


 

Czy rzeczywista prędkość wiatru w mojej lokalizacji może być większa niż ta pokazana w prognozie?

Tak, jak najbardziej. Model pokazuje wartości średnie dla twojego obszaru o promieniu około 2 kilometrów. Ty najlepiej znasz swoją lokalizację i jeśli czujesz, że w wybranej przez Ciebie lokalizacji wiatr wieje przeważnie mocniej niż w najbliższej okolicy to masz prawo się spodziewać, że prędkości wiatru z rzeczywistego pomiaru będą wyższe niż dane z modelu. 

Bardzo dobrym przykładem są wzniesienia. Zainstalowanie turbiny na szczycie wzgórza może skutkować wzrostem produkcji energii elektrycznej nawet o 50%.


 

Jakiej wysokości dotyczą dane przedstawione w raporcie? 

Raport prezentuje dane prędkości i kierunku wiatru dla wysokości 10 metrów nad poziomem gruntu. 


 

Co to jest średnia prędkość wiatru i jak ją mam interpretować?

Średnia prędkość wiatru pozwala w prosty sposób opisywać zasoby wiatrowe panujące w danej lokalizacji. W przypadku usługi "Prognoza prędkości wiatru", jest to średnia arytmetyczna wszystkich wyliczonych z modelu prędkości wiatru dla wybranego przez Ciebie miejsca. Jest wyrażona w metrach na sekundę (m/s). 

Średniej prędkości wiatru nie powinno się używać do przygotowywania prognoz produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową. Wynika to z faktu, że energia wiatru rośnie z trzecią potęgą prędkości. Prawidłową prognozę należy przygotować używając rozkładu prędkości wiatru (histogramu). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale pt. "Podstawy fizyki wiatru". 


 

Co to jest rozkład prędkości wiatru i jakie informacje uzyskam na jego podstawie?

Rozkład prędkości wiatru, inaczej zwany histogramem, bardzo dokładnie charakteryzuje prędkości wiatru występujące w danej lokalizacji. Stanowi podstawę do obliczeń prognozy produkcji energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe. Kupując opisywaną usługę, otrzymasz  dla wybranej prze Ciebie lokalizacji histogram, który będzie wyglądał bardzo podobnie do przedstawionego poniżej:

Na osi poziomej (X) przedstawione są prędkości wiatru, od wartości 0 (braku wiatru) do wartości maksymalnej, jaka występuje w danej lokalizacji. Na osi pionowej (Y) pokazana jest częstość występowania wiatru o danej prędkości. Jest ona wyrażona w procentach. Przykładowo, jeśli słupek przypisany do prędkości 5 m/s ma wartość 10%, interpretujemy to, że w ciągu roku taka prędkość wiatru występuje przez 10% czasu. 


 

W jaki sposób zostanie mi przedstawiona informacja o dominujących kierunkach wiatru w mojej lokalizacji i jak mam ją interpretować?

Informacja o częstości występowania kierunków wiatru zostanie Ci udostępniona w formie wykresu zwanego różą wiatru. Wykres ten też jest często nazywany rozkładem kierunków wiatru i obrazuje częstość wiania wiatru w danym kierunku. Będzie on wyglądał bardzo podobnie do przedstawionego poniżej:

 

Częstość występowania danego kierunku wiatru jest określona w procentach i jest zobrazowana przez odległość punktu, przypisanego do danego kierunku, od środka wykresu. Dla przykładu, jeśli do punktu obrazującego kierunek północny (N) jest przypisana wartość 10%, oznacza to, że wiatr w danym miejscu wieje w kierunku północnym przez 10% czasu w ciągu roku. 


 

W jaki sposób mam wprowadzić do systemu dane turbiny wiatrowej, dla której chcę wyliczyć prognozę produkcji energii elektrycznej?

Wszystkie informacje na ten temat, znajdziesz w rozdziale "Wprowadzanie danych elektrowni wiatrowych do systemu".


 

W jaki sposób wyliczana jest prognoza produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową i jak mam ją interpretować? 

Wszystkie informacje na ten temat, znajdziesz w rozdziale "Prognoza produkcji energii elektrycznej".


 

Jaki jest koszt usługi i przez jak długi okres od zakupu usługi będę mógł korzystać z przedstawionych danych?

Koszt zakupu usługi wynosi 49,00 zł. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Po zakupie usługi, zostaną Ci udostępnione dane wietrzności dla jednego wybranego miejsca na terenie Polski. Na ich podstawie będziesz mógł dokonywać prognoz produkcji energii elektrycznej przez różne turbiny wiatrowe przez okres 14 dni. 

Jeśli zdecydujesz się dodatkowo przeprowadzić w tej samej lokalizacji pomiar wiatru za pomocą rejestratora i skorzystasz z usługi "Obsługa rocznego pomiaru wiatru", dane z tej usługi będą dla Ciebie cały czas dostępne do zakończenia pomiarów.


 

Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.